Disclaimer

De informatie zoals opgenomen op onze website is uitsluitend bestemd en bedoeld als algemene informatie waarop uitsluitend het Nederlands recht van toepassing is.

Door de voortdurende veranderende wet- en regelgeving, jurisprudentie en de risico's van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken en of andere onvolkomenheden optreden in de op onze website verstrekte algemene informatie.

De op onze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een advies. Derhalve dienen op grond van de via onze website verkregen informatie geen (rechts)handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies.

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op onze website verstrekte informatie, kan Ooms & Partners niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Ooms & Partners aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor alle mogelijke vormen van (directe of indirecte) schade welke zou kunnen ontstaan of ontstaat door gebruikmaking van de op onze site verstrekte algemene informatie.

De eventuele websites van derden waarnaar op onze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Ooms & Partners gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Ooms & Partners aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites.