Bedrijfsopvolging

Met bedrijfsopvolging krijgt ieder bedrijf een keer te maken. Door voor de goede structuur te kiezen kan ingegaan worden op een onverwacht bod op het bedrijf met een mooie prijs. Door tijdig te beginnen wordt de kans op een succesvolle bedrijfsopvolging vergroot. Bovendien kan de verkoop van het bedrijf dan belastingvrij plaatsvinden. Als de directeur-groot aandeelhouder (dga) na de bedrijfsopvolging van zijn oude dag wil gaan genieten, zal een financiële planning nodig zijn om dat te realiseren.

Structuur

Een structuur die geschikt is voor bedrijfsopvolging bestaat tenminste uit twee bv’s.
Een holding en een werkmaatschappij. Hierdoor kan het bedrijf worden uitgeoefend
door de werkmaatschappij en kunnen overtollige liquide middelen worden
ondergebracht in de holding bv. Ook waardevolle activa (panden e.d.) kunnen bij
deze structuur eigendom zijn van de holding. Ook voor het spreiden van risico’s biedt
deze structuur goede mogelijkheden.

Termijn om te starten met bedrijfsopvolging

Om de kansen op een succesvolle bedrijfsopvolging te vergroten verdient het aanbeveling om tijdig te starten met het voorbereiden van de bedrijfsopvolging. Niet alleen om de structuur te optimaliseren, maar ook om de dga te laten wennen aan het idee dat het bedrijf na de bedrijfsopvolging niet meer van hem is. Afscheid nemen van je baby kost tijd. Bovendien kan dan het optimale moment voor de bedrijfsopvolging op basis van de ontwikkeling van het bedrijf (investeringen, cijfers, enz.) gekozen worden. Een termijn van 10 jaren om met de bedrijfsopvolging te starten lijkt erg lang, maar blijkt in de praktijk vaak het beste resultaat te geven.

Belastingvrije verkoop van het bedrijf

Als de structuur bestaat uit een holding en een werkmaatschappij kan de holding de
werkmaatschappij op grond van de deelnemingsvrijstelling zonder heffing van
vennootschapsbelasting verkopen aan de bedrijfsopvolger. Als er sprake is van een
eigen pand of andere waardevolle activa kunnen deze ook, door tijdig de structuur
aan te passen, zonder heffing van vennootschapsbelasting verkocht worden.

Oude dag na verkoop

Na de verkoop van het bedrijf wil de dga meestal van zijn oude dag gaan genieten. Om dit te realiseren is een financiële planning nodig die start voor de bedrijfsopvolging. Ook dit is een belangrijke reden om tijdig te beginnen met het denken over bedrijfsopvolging en het ondernemen van de benodigde acties om een goede oude dag mogelijk te maken.