NL
 
"Klanten die verwachten dat hun adviseurs over de grenzen heen kijken"  
     
 
Algemene voorwaarden Ooms & Partners B.V.
 

Bij al onze transacties zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Download hier:
Algemene voorwaarden van Ooms & Partners B.V.

Download hier:
Klachtenregeling van Ooms & Partners B.V.

Download hier:
Klachtenformulier van Ooms & Partners B.V.

Download hier:
Klokkenluidersregeling van Ooms & Partners B.V.